AlgoEntreNós é un programa que se organiza en cinco etapas que se corresponden con cinco retos para traballar co grupo-aula.

Cada unha das etapas estrutúrase en torno a un reto ao cal o alumnado deberá dar resposta. Os retos que se realizan son:

1

Poñendo caras

2

Iluminando a viaxe

3

Controlando a situación

4

Bailando as emocións

5

Recollendo para viaxar a vida

Para poder realizar cada un dos retos contarás co seguinte material o cal estará dispoñible no apartado correspondente a cada un deles:

 1. Unha unidade didáctica, onde che facilitamos a información necesaria para realizar o reto tanto a nivel teórico como metodolóxico, así como orientacións para a súa execución.
 2. Un documento denominado “Pautas do reto”, onde explicamos de maneira moi resumida todos os pasos necesarios para poder completar o reto na aula. É un documento de consulta rápida e moi operativo no que explicamos os pasos a seguir no reto para que podas desenvolvela sen dificultade.
 3. Un vídeo de presentación para reproducir na aula, onde presentamos ao alumnado a proposta de traballo e de actividades a realizar.
 4. Documentos de apoio para os retos. En función do traballo a realizar en cada unha dos retos, facilitaremos unha serie de documentos de apoio que che axudarán ao seu desenvolvemento.
 5. Un vídeo do reto para reproducir na aula, onde presentamos ao alumnado o reto que deberán realizar durante o reto.
 6. Un apartado denominado Ver formulario do reto ao que deberás acceder para facernos chegar o reto realizado. Para cada reto indicarémosche previamente que é o que che pedimos e tamén cal é a información que deberás recoller para cumprimentar nel e facérnola chegar.
 7. Un “Formulario de avaliación” para que valores o reto que acabas de completar.

Indicacións para a execución

 • Diríxete ao apartado do reto que vas traballar e:
  • Revisa a unidade didáctica con toda a información do reto.
  • Visualiza as pautas do reto para aclarar os pasos necesarios para completar o reto e entender a globalidade da proposta.
  • Visualiza todo o material de apoio: vídeo de presentación, material de apoio, vídeo do reto e apartado “Ver formulario do reto” para familiarizarte con todos os elementos do reto.
 • Se tes dúbidas, contacta co equipo docente.
 • Precisas ter a man ordenador e conexión a internet.
 • Diríxete ao apartado do reto que vas traballar; alí atoparás toda a información necesaria.
 • Proxecta o vídeo de presentación.
 • Coordina, dinamiza e supervisa o traballo proposto para o alumnado. Emprega os diferentes materiais de apoio que che facilitamos.
 • Proxecta o vídeo do reto no que damos indicacións ao alumnado do que teñen que facer para superar o reto.
 • Accede ao apartado “Ver formulario do reto” e cumprimenta a información.
 • Responde ao formulario de avaliación.
 • Pulsa o botón de Completar e enviar. Ao facelo, desbloquearase o seguinte reto.

O 5ª reto é a último do programa. Está pensado para acompañar o peche do programa. Así, durante o seu desenvolvemento repasamos o traballo feito e os retos superados e tamén propoñemos un reto final que lles permitirá seguir a súa viaxe incorporando o botrato nas súas relacións.

Ademais de todo o traballo realizado ao longo dos 5 retos, ao rematar farémosche chegar diferentes documentos:

Que recibe o alumnado?

A “maleta do botrato” será o resultado que reciba o alumnado como peche do programa. A partir da información extraída do último reto, elaboraremos un póster dixital que vos faremos chegar para que compartades na aula.

Que recibes ti?

 • Un informe individualizado de valoración e avaliación para cada grupo-aula. Este informe realizarase a partir da información que proporcionen o profesorado e o alumnado durante todo o programa.
 • Un informe avaliativo sobre os resultados de todo o programa.