AlgoEntreNós é un programa que se organiza en 5 etapas que se corresponden con 5 sesións de aula de 50 minutos.

Cada unha das 5 sesións organízase en torno a un reto ao que o alumnado deberá dar resposta. As sesións que se realizan son:

1

Poñendo caras

2

Iluminando a viaxe

3

Controlando a situación

4

Bailando as emocións

5

Recollendo para viaxar a vida

Para poder realizar cada unha das sesións contarás co seguinte material:

 1. Unha Unidade Didáctica para cada unha das sesións, onde facilitamos a información necesaria para realizar a sesión tanto a nivel teórico como metodolóxico, así como pautas para a súa execución.
 2. Un vídeo de inicio da sesión para reproducir na aula, onde presentamos ao alumnado o reto que deberán realizar durante a sesión.
 3. Un documento para cada unha das sesións denominadoFormulario do reto da sesión” para que cumprimentes durante a sesión e o subas á plataforma. Este documento é un pdf descargable editable polo que podes cumprimentalo online ou, se o prefires, telo descargado na sesión e cumprimentalo a man.

Toda esta información e documentación estará dispoñible no apartado correspondente a cada unha das sesións.

 • Revisa a unidade didáctica da sesión correspondente. 

 • Visualiza o vídeo introdutorio da sesión para coñecer o reto que lanzamos ao alumnado.

 • Se existen dúbidas sobre a posta en funcionamento da sesión ou sobre calquera elemento da proposta didáctica contacta co equipo docente a través da caixa de correo da túa conta. 

 • Precisas ter a man ordenador e conexión a Internet. 

 • Diríxete ao apartado da sesión que vas traballar, alí atoparás toda a información necesaria.

 • Proxecta o vídeo de presentación da sesión.

 • Coordina, dinamiza e supervisa o traballo arredor do reto.

 • No caso de que a sesión teña un vídeo de peche, proxéctao ao final da sesión (lembra deixar 5 minutos para facelo).

 • Cumprimenta o formulario do reto da sesión (é un documento pdf descargable editable poderás cumprimentalo online ou, se o prefires, telo descargado na sesión e cumprimentalo a man).

 • Envía o formulario do reto da sesión a través da plataforma.

Unha vez enviado o formulario, abrirase a información da seguinte sesión e poderás ver no cadro resumo o avance no programa.

Cando finalices a 5ª e última sesión do programa, deberás realizar cumprimentar un formulario de avaliación final. O obxectivo a conseguir é dobre:

 • Por unha banda, logramos información valiosa para testar e reformular o programa en base as propostas de mellora que recibamos.

 • Por outra, recollemos información sobre o nivel de sensibilización do alumnado sobre a violencia machista.

 

Que recibes ti?

 • Un informe individualizado de valoración e avaliación para cada grupo/aula, que se enviará a cada profesor/a. Este informe realizarase a partir da información que aporta o profesorado e o alumnado durante todo o programa.

 • Un informe avaliativo sobre os resultados de todo o programa.

 

Que recibe o alumnado?

A “maleta do botrato” será o resultado que recibe o alumnado como peche do programa. A partir da información que extraemos das actividades ou retos de todo o programa, elaboramos un póster dixital onde se resumen “tips” de botrato, para que o alumnado acceda a esta información e se reflexione sobre estes aprendizaxes en aula.