Que é?

AlgoEntreNós é un programa que se desenvolve mediante unha plataforma interactiva a cal alberga recursos e materiais centrados na prevención da violencia machista no contexto das relacións afectivas heterosexuais de adolescentes.

Trátase dun programa que facilita que o profesorado de secundaria dinamice cinco sesións de aula onde o alumnado terá que superar cinco retos.

Aínda que o certo é que nos gustaría non centrarnos só nas relacións heterosexuais, con todo, e non querendo que sexa unha escusa, faise complicado abarcar todo o abano das parellas existentes e as posibles formas de violencia que poidan existir en cada unha delas. Por iso centramos o programa no contexto das relacións afectivas heterosexuais de adolescentes.

Para que?

O obxectivo deste programa é dobre.

  • Por unha banda, dotar o profesorado de recursos e materiais centrados na prevención da violencia machista no contexto das relacións afectivas heterosexuais.
  • Por outra, lograr que o alumnado reflexione sobre o botrato como alternativa para ter relacións libres de violencia machista.

A nosa intención é a de achegarnos a algunhas realidades emerxentes en idades comprendidas entre os 12 e 14 anos, principalmente, e achegarnos tamén aos paradigmas amorosos que teñen que ver coa violencia cara ás mozas máis novas.

E para que non

Ao igual que sinalamos os obxectivos do programa, cremos necesario destacar tamén cales non son os obxectivos do programa. Desta maneira, entre os obxectivos non está o de xeralizar as relacións de parella na adolescencia, nin moito menos alarmar sobre a existencia de violencia machista nelas. Así mesmo, tampouco pretendemos definir a adolescencia, nin establecer unha teoría rigorosa das relacións afectivas e amorosas, nin xeralizar as situacións que vive a rapazada nas súas relacións, nin contribuír ao mantemento da heteronormatividade.

Para quen?

AlgoEntreNós está deseñado para traballar nas aulas de 1.º e 2.º da ESO.

Os materiais, recursos e actividades están adaptados para traballar nas realidades do alumnado de entre 12 e 14 anos.

Nesta franxa de idade comezan a desenvolverse os primeiros noivados e/ou namoramentos, por iso podemos traballar de forma máis directa na prevención e a transformación cara a relacións de parella máis igualitarias desde o seu inicio.

É por tanto nos dous primeiros cursos da ESO onde se sitúa a fronteira da intervención que imos expor.

Como?

Propoñeráselles aos grupos-clase participantes unha viaxe que se dividirá en cinco etapas, que terán lugar na plataforma web do programa e, sobre todo, na aula a través de cinco sesións.

En cada unha das etapas, deberán ir superando os diferentes retos que lles propoñemos. Estes retos farán que repensen algunhas vivencias persoais e reflexionen sobre as relacións afectivas.

Para poder desenvolver as cinco etapas-sesións e guiar o grupo-clase a través delas, o profesorado contará co apoio de guías didácticas, materiais de traballo e actividades/retos para que o alumnado complete na propia aula. Así mesmo, será acompañado dun modo online en todo o proceso por un equipo profesional.

Á hora de abordar a prevención da violencia machista na rapazada, situamos este programa e a nosa liña de intervención no campo da prevención e no ámbito da coeducación.